Anne Østerbø Mevatne

Anne har lang erfaring med innføring og endringsledelse i forbindelse med større og mindre digitaliseringsprosjekter i offentlig sektor. Hun har spesielt jobbet i skjæringspunktet mellom IT-utvikling og organisasjonsutvikling, og har hatt sentrale roller i å støtte eksterne interessenter og organisasjonen i å ta i bruk nye digitale løsninger og tjenester. Hun har variert erfaring fra innførings- og endringsarbeid, både med konkrete prosjektleveranser innenfor kommunikasjon, opplæring og interessentoppfølging og som prosessleder, rådgiver og lederstøtte i linjeorganisasjonen i forbindelse med organisasjonsutvikling og gevinstrealisering. Hun har også vært tett på IT-utvikling og systemforvaltning og har god teknisk innsikt.

Videre har Anne internasjonal erfaring, hvor hun jobbet med utvikling og forbedring av arbeidsrutiner og prosesser knyttet til prosjekt- og programstyring, kunde- og interessentoppfølging og informasjonsflyt i en kompleks internasjonal organisasjon.

Anne er utdannet sosiolog, og opptatt av forholdet mellom digitalisering og organisasjonsutvikling og er flink til å se helhet og sammenhenger. Hun er initiativrik og engasjert, og fokuserer på god kommunikasjon, samarbeid og involverende prosesser for å sikre at nye digitale løsninger støtter organisasjonen og brukernes behov og bidrar til motiverte, endringsvillige og kompetente brukere.

Kompetanseområder

Endringsledelse, Innføring, prosessledelse, opplæring, kommunikasjon, organisasjonsutvikling

Sertifiseringer

PRINCE2 Foundation

devoteam

Contact

Anne Østerbø Mevatne
Konsulent Telefon: 97013677