Arnhild Schia

Arnhild har lang erfaring fra strategiutvikling, virksomhetsutvikling, endringsledelse, programvareutvikling og forvaltning i privat og offentlig sektor. Hun har bred operativ ledererfaring og har hatt lederansvar i forbindelse med flere fusjoner, større omstillingsprosesser og IKT-programmer.

Arnhild har også flere års erfaring med markedsutvikling, implementering av nye forretningsmodeller og arbeidsprosesser, som toppleder, Management for hire eller som del av lederteam i bedrifter som utvikler og selger produkter i et internasjonalt marked.

I sitt arbeide legger Arnhild vekt på helhetstenkning, praktisk og situasjonstilpasset bruk av anerkjente rammeverk og metoder for virksomhetsutvikling, porteføljestyring, programledelse og endringsledelse (Change Management). Dette har vist seg å være avgjørende suksessfaktor for realisering av gevinster, mestring av risiko og bærekraftig utvikling av virksomhetene.

Arnhild er analytisk og systematisk, og har et sterkt fokus på bygging av sterke og robuste prosesser og linjeorganisasjoner. Hun legger vekt på helhetstenkning og involvering av ledelse, ansatte, kunder og partnere for å sikre innsikt, forståelse, motivasjon og utvikling av organisasjon, prosesser, verdisett og kultur.

Kompetanseområder

Strategi- og virksomhetsutvikling, porteføljestyring, endringsledelse, programvare utvikling og forvaltning, programledelse, prosjektledelse, markedsutvikling og internasjonalisering

Sertifiseringer

MSP Registered Practitioner

devoteam

Contact

Arnhild Schia
Seniorkonsulent telefon: 908 56 031