Kari Størksen

 

Kari Størksen er utdannet ingeniør med tilleggsutdannelse i organisasjonsutvikling/endring og styrekompetanse fra Handelshøyskolen BI. Kari har omfattende erfaring som leder og rådgiver for virksomheter i endringsmodus som en følge av digitalisering og organisatoriske endringer. Hun har hatt lederroller i bank/finans sektoren, konsulentvirksomhet, toppleder med ansvar for IT. 

Kari er en motiverende leder som driver prosesser fremover, samtidig som styring, realisering av gevinster og endringsledelse står sentralt. Hun kommuniserer godt på alle nivåer i en virksomhet, skaper trygghet og tillit, og bidrar til å skape gode, langsiktige verdier for sine oppdragsgivere.

Kompetanseområder

IT-ledelse, IT-strategi, IT-styringsmodeller, Outsourcing, Anskaffelse, Kvalitetssikring, Endringsledelse

Sertifiseringer

ITIL Foundation

Annet

Kari leder satsingsområdet stat/etat/kommune i Devoteam Fornebu Consulting

devoteam

Contact

Kari Størksen
Seniorkonsulent telefon: +47 976 71 495