Olav Kalve

Olav Kalve har bred erfaring innen linjeledelse, teknologi- og prosjektledelse, salg, forretningsutvikling og rådgivning, og han har meget bred industriell erfaring med tilhørende innsikt i viktige kjerneprosesser innen ulike bransjer, både offentlig og privat.

Ledelse i bred forstand er Olavs styrke. Omstilling og anvendelse av IKT til støtte for forbedring av virksomhetsprosesser. Ledelse av større og mindre prosjekter og prosjektporteføljer, Interimledelse i linje eller toppledelse, lede arbeid med strategier, analyser, teknologi og teknologianvendelser, salgsledelse, forretningsutvikling og prosessforbedringer. Kjernekompetanse innen IT knyttes til ERP, Telekom, Datavarehus og Business Intelligence.

Tilbakemeldinger sier at han har stor arbeidskapasitet, arbeider målrettet med høy integritet og evne til å håndtere og fasilitere endringer. Han er lett å samarbeide med og er en god kommunikator både som leder og teammedlem.

Kompetanseområder

Prosjekt- og proigramledelse, Omstilling, Digitalisering, Management for hire, Strategiutvikling og innføring,  Analyser, Teknologi og teknologianvendelser, Salgsledelse, Forretningsutvikling, Prosessforbedringer. ERP, Telekom, Datavarehus, Business Intelligence.

Sertifiseringer

PRINCE2® Registered Practitioner, MSP® Registered Practitioner, Change Management Foundation, Certified Scrum Maste

devoteam

Contact

Olav Kalve
Seniorkonsulent Telefon: 906 92 993