Owe Viktorsson

 

Owe Viktorsson har lang erfaring fra forretningsutvikling, prosessendringer og effektiviseringer i ulike bransjer både privat og offentlig, og i ulike roller som rådgiver, mentor, styreleder, prosjektleder, leder og toppleder. Han har opparbeidet seg en meget god forretnings- og teknologiforståelse, spesielt i skjæringspunktet mellom forretning og IT, og hvordan utnytte IT for å realisere og fokusere på virksomhetens kjernekompetanse.

Arbeidsmåten hans er resultatorientert, han tenker utenfor boksen, og han er kreativ og nyskapende.

Owe har stor gjennomføringsevne, er konkurranseorientert og liker å ha mange baller i luften.  Han er sosial og utadvendt, og blir ofte karakterisert som en humørspreder.

Kompetanseområder

Prosjektledelse, Prosjektmetodikk, Virksomhetsarkitektur, BI og virksomhetsstyring, Testledelse, Testmetodikk, Metode og prosessrevisjon, Endringsledelse, Kravspesifisering, Due diligence, Maturity models.

Sertifiseringer

PRINCE2® Registered Practitioner, MSP® Registered Practitioner

devoteam

Contact

Owe Viktorsson
Seniorkonsulent Telefon: 994 17 725