Tom Olberg

 

Tom har arbeidet med ERP implementeringer siden slutten av 80 tallet.

I 2011 startet han opp ERP-rådgivingsselskapet HerbertNathan & Co i Norge, og har som rådgiver og konsulent ledet en rekke anskaffelsesprosjekter for norske og nordiske kunder. I tillegg har han vært kundens funksjonelle løsningsarkitekt og prosjektleder under implementeringen og sitter som kundens representant i styringsgruppen i de fleste prosjekter.

Tom har skrevet flere markedsanalyser om det norske ERP og HR markedet, og regnes som en av Norges ledende ERP eksperter.

Kompetanseområder

Strategisk ERP rådgivning, Prosesskartlegging, Business Case, Gevinstrealisering, Behovskartlegging og kravspesifisering, Produkt og leverandør utvelgelse og evaluering, Kontraktsforhandling, Prosjektledelse, Prosjektevaluering, Funksjonell løsningsdesign, Leverandørstyring og Endringsledelse. ERP health check og Benchmarking

devoteam

Contact

Tom Olberg

Seniorkonsulent

Telefon: 901 30 258