Hvordan Nordiske organisasjoner handler på bærekraft 2022

Få tilsendt resultatene av Devoteams årlige undersøkelse om nordisk bedriftshandling om bærekraft, og få inspirasjon for å nå dine bærekraftsmål på en kostnadseffektiv og verdiskapende måte.

Resultatene viser at gapet mellom bærekraftintensjon og handling blir mindre, og handlingspresset øker. Presset handler ikke bare om nye myndighetskrav. Det kommer like mye – om ikke mer – fra kunder, ansatte og toppledelsen selv, som i økende grad ser på bærekraft som sentralt for å oppnå og opprettholde konkurransefortrinn.

Men bærekraft er ikke billig, spesielt hvis du ønsker å være blant frontløperne. Dette gjør bærekraftige forretningscase mer kritisk å mestre enn noen gang, for å sikre at du investerer i bærekraft der det lønner seg mest for din virksomhet.