Hopp over innhold

Alert Readiness Framework

En bro mellom forretning og cybersikkerhet i et moderne rammeverk – En forretningsorientert tilnærming for å oppnå cybersikkerhet.

Alert Readiness Framework representerer en ny æra hvor forretning og cybersikkerhet er sammenvevet, og skaper motstandsdyktighet og verdi i et stadig skiftende teknologilandskap.

Forsvarsberedskapstilstanden (DEFCON) er en beredskapstilstand som har blitt brukt av det amerikanske militæret i ti år. ARF gjør det mulig for cybersikkerhetsbransjen å adoptere den samme tankegangen.

Last ned første versjon av ARF nå

Hvorfor Alert Readiness Framework?

Integrasjon med Forretninger:

ARF integrerer sømløst cybersikkerhet innenfor kjerneforretningsprosesser, løser opp siloer og forbedrer beslutningstaking.

Proaktivt Forsvar:

ARF vektlegger fremtidsrettet og tilpasningsdyktige forsvarsløsninger. Fra å reagere på potensielle trusler til å forutse dem.

Helhetlig Tilnærming:

Anerkjenner betydningen av cybertrusler og at det kan påvirke alle deler av en virksomhet. ARF gir det en omfattende oversikt som sikrer at bedrifter forblir motstandsdyktige i møte med stadig skiftende utfordringer.

Forretningssentrert:

Ved å samkjøre cybersikkerhetstiltak med forretningsmål, sørger ARF for at beskyttelsestiltakene styrker, og ikke hemmer.

De fire søylene i Alert Readiness Framework

 • Teknologi: Skreddersydde teknologiske løsninger er tilpasset hvert alarmeringsnivå for å sikre optimal bruk av verktøy og infrastruktur.
 • Menneskene: Opplæring og bevissthet er synkronisert med ARFs nivåer. Når trusler øker, er de ansatte forberedt og klare over sine roller.
 • Prosesser: Definerte prosesser for hvert nivå sikrer en koordinert og sømløs respons.
 • Forretningskontroller: Bortsett fra det tekniske, tilpasser ARF forretningskontroller med cybersikkerhetstiltak som sikrer forretningskontinuitet, selv i høyrisikosituasjoner.

ARF gir virksomheter en klar, skalerbar og forretnings-sentrert tilnærming til cybersikkerhet. Det handler om å være forberedt og proaktiv i det stadig skiftende trussellandskapet.

Kjernekomponenter i ARF

Med disse kjernekomponentene tilbyr ARF en omfattende og forretningssentrert tilnærming til cybersikkerhet. De sikrer ikke bare tekniske forsvar, men også en helhetlig organisatorisk motstandsdyktighet.

Definisjoner for Alarmeringsnivå:

På samme måte som et værsystem har klassifikasjoner for stormer, oppretter ARF distinkte alarmeringsnivåer tilpasset ulike grader av cybertrusler. Hvert nivå samsvarer med spesifikke protokoller og svar, og sikrer at en virksomhet kan skalere forsvaret proporsjonalt med trusselen.

Integrert Forretnings-Cyber Strategi:

ARF er ikke bare et cybersikkerhetsrammeverk; det er en strategi for forretningsmotstandsdyktighet. Det erkjenner at cybertrusler ikke bare er IT-utfordringer, men kan påvirke hele virksomheten. Ved å integrere forretningsstrategi med cybersikkerhetstiltak sikrer ARF at hver del av virksomheten er forberedt og samkjørt.

Dynamiske Responsprotokoller:

Avhengig av alarmeringsnivået, gir ARF dynamiske responsprotokoller. Disse er ikke bare tekniske løsninger, men omfatter også forretningsprosesser, kommunikasjonsstrategier og mer. De er utformet for å være proaktive og sikre at trusler blir nedtonet før de eskalerer.

Helhetlig Involvering av Interessenter:

ARF fremmer involvering av alle interessenter, fra IT til toppledelse. Alle har en rolle å spille innen cybersikkerhet, og ARF gir verktøy og veiledning for at hver interessent forstår og utfører sin del effektivt.

Kontinuerlig Læring og Tilpasning:

Cybertrusler utvikler seg, og det bør også forsvaret vårt. ARF inkluderer mekanismer for kontinuerlig tilbakemelding, læring og tilpasning. Det sikrer at rammeverket holdes oppdatert, og at virksomheten holder tritt med potensielle trusler.

Samkjøring med Eksisterende Rammeverk:

ARF oppfinner ikke hjulet på nytt. I stedet er det utformet for å komplettere eksisterende rammeverk, cybersikkerhetsstandarder og beste praksis, som ISO 27001. Dette sikrer en sømløs integrasjon i virksomhetens nåværende drift.

Integrasjon med Forretningsprosesser:

ARF anerkjenner at cybersikkerhet er en forretningsmessig utfordring. Det er bygget for å integrere sømløst i virksomhetens forretningsprosesser og sikrer at cybersikkerhet blir en naturlig og integrert del av daglig drift.

Implementeringstips

Ved å huske disse tipsene kan virksomheter sikre en jevn og effektiv implementering av ARF, og justere deres strategi for cybersikkerhet i tråd med forretningsbehov i stadig utvikling.

Faset Tilnærming:

Å adoptere ARF krever ikke en fullstendig revisjon av eksisterende systemer. Begynn med en gradvis tilnærming, og integrer prinsippene til ARF i etapper for å sikre smidig tilpasning og minimale forstyrrelser.

Tverrfaglig Samarbeid:

ARFs suksess ligger i broen mellom forretninger og IT. Oppmuntre tverrfaglige team til å samarbeide fra starten. Dette fremmer en felles forståelse og eierskap av rammeverkets implementering.

Regelmessig Opplæring og Bevissthet:

For at ARF skal bli effektivt innarbeidet, er kontinuerlige opplærings- og bevissthetsprogrammer avgjørende. Sørg for at alle nivåer i virksomheten forstår verdien og mekanismene i ARF, og gjør bruken naturlig.

Kontinuerlig Tilbakemelding:

Under og etter implementeringen etableres mekanismer for å fange opp tilbakemeldinger fra alle interessenter. Dette sikrer at eventuelle utfordringer som oppstår blir håndtert umiddelbart, og rammeverket forblir smidig og responsivt til virksomhetens unike behov.

Skreddersydde Alarmeringsnivåer:

Mens ARF gir generelle retningslinjer for alarmeringsnivå, tilpass dem for å gjenspeile virksomhetens spesifikke risikoprofil og bransjens nyanser. Dette sikrer at responsen alltid er i tråd med faktiske trusler.

Samkjøring med Eksisterende Protokoller:

Kartlegg ARFs protokoller mot de eksisterende før implementering. Dette hjelper med å identifisere synergiene og gapene, og sikrer en enklere integreringsprosess.

Engasjement med Eksterne Partnere:

Hvis virksomheten er avhengig av tredjeparts leverandører eller eksterne partnere, sørg for at de er kjent med ARF-protokollene dine. Dette sikrer en ensartet og koordinert respons overfor trusler.

Periodisk Gjennomgang og Oppdatering:

Det digitale landskapet er i stadig endring. Planlegg periodiske gjennomganger av ARF-implementeringen for å sikre at den er oppdatert med de nyeste truslene og beste praksis.

Fordeler med ARF

I et raskt utviklende digitalt landskap tilbyr ARF en omfattende, fremtidsrettet tilnærming til cybersikkerhet som sikrer at virksomheter ikke bare er beskyttet, men klare for vekst og innovasjon i et sikkert miljø.

Proaktiv Cybersikkerhet:

I stedet for bare å reagere på trusler, fremmer ARF en proaktiv tilnærming som sikrer at virksomheten alltid er ett skritt foran med strategier for å motvirke fremvoksende cybertrusler.

Forretningssentrert Tilnærming:

ARF er designet for å bygge bro mellom det tekniske og forretningsverdenen. Den kontekstualiserer cybersikkerhetsrisiko i forhold til forretningspåvirkning, og sikrer at alle interessenter forstår og prioriterer dem i henhold til dette.

Skalerbar og Tilpasningsdyktig:

Rammeverket skalerer med virksomhetens vekst. Cybersikkerhetstiltakene utvikler seg i takt med utvidelse av driftene.

Enhetlig Responsstrategi:

Ved å standardisere responsmekanismer på tvers av ulike trusselnivåer sikrer ARF rask, koordinert og effektiv handling under potensielle brudd eller angrep.

Forbedret Kommunikasjon med Interessenter:

ARF fremmer bedre kommunikasjon mellom cybersikkerhetsteam og andre organisatoriske interessenter, noe som fører til informert beslutningstaking.

Helhetlig Integrering:

ARF integrerer sømløst med eksisterende systemer, prosesser og protokoller og forbedrer effektiviteten, uten behov for større endringer.

Kostnadseffektivitet:

Ved å fokusere på proaktive tiltak og eliminere overflødigheter kan ARF føre til betydelige kostnadsbesparelser på lang sikt, både med tanke på potensielle brudd og ressursoptimalisering.

Kontinuerlig Forbedring:

Med sin dynamiske karakter legger ARF stadig vekt på forbedring basert på tilbakemeldinger og utviklingen av trusselbildet, og sørger for at din cybersikkerhetsposisjon alltid er optimal.

Fullmakt og Opplæring:

ARF gir et strukturert rammeverk for opplæring av ansatte, sikrer at alle, fra toppledere til frontlinjepersonell, har kunnskapen til å gjenkjenne og håndtere potensielle trusler.

I tråd med Forretningsmål:

ARF sikrer at cybersikkerhetstiltak ikke bare dreier seg om beskyttelse, men er i tråd med bredere forretningsmål, fremme vekst og innovasjon, samtidig som det ivaretar sikkerheten.

Ofte stilte spørsmål

Sjekk våre Ofte Stilte Spørsmål for å lære mer om Alert Readiness Framework (ARF).

Alert Readiness Framework er en veiledning, med en rekke retningslinjer. Rammeverket er basert på 2 hovedpilarer: etablering av et dynamisk dashboard for alarmeringsnivå og beredskap til å implementere en handlingsplan spesifikt for hvert alarmeringsnivå.

Det er et registrert varemerke, utviklet med investering fra Devoteam.

I dag avhenger suksessen til enhver virksomhet i stor grad av teknologi, noe som gjør cybersikkerhet til en viktig komponent i den overordnede forretningsstrategien. Vanligvis fokuserer praksisen for cybersikkerhetsstyring på tekniske kontroller og støtteprosesser, som juridiske, overholdelse av regelverk, HR, men ikke nødvendigvis på de effektive forretningsaspektene. Cybersikkerhet bør ikke lenger betraktes i siloer.

Alert Readiness Framework er designet for å hjelpe organisasjoner med å ta en mer proaktiv og helhetlig tilnærming til håndtering av sine cybersikkerhetsrisikoer. Ved å etablere et varslingssystem som forbereder alle forretningsprosesser, støtteprosesser, teknologi og personell til å respondere på hvert alarmeringsnivå, kan rammeverket hjelpe organisasjoner med å identifisere potensielle sikkerhetstrusler og svare proaktivt for å hindre at de blir forstyrrende for virksomheten.

Ved å adoptere ARF kan virksomheter bygge en solid cybersikkerhetsposisjon med fokus på kritiske ressurser og prosesser, og bruke en risikobasert tilnærming for å identifisere og håndtere cybersikkerhetsrisikoer. Dette kan igjen bidra til å sikre at organisasjonen er mer motstandsdyktig overfor utviklende cybertrusler.

Ved å ta i bruk en mer integrert og proaktiv tilnærming til cybersikkerhet kan virksomheter bedre beskytte seg mot den økende trusselen fra datakriminalitet og sikre kontinuiteten av sine kritiske forretningsfunksjoner.

Bygge Cybersikkerhetsresilience: ARF vil gjøre virksomheter mer motstandsdyktige ved å redusere virkningen av hendelser.

Rammeverket hjelper organisasjoner til å:

 • Redusere muligheten for at hendelser skal inntreffe
 • Redusere virkningen hvis de likevel inntreffer
 • Ha en strategisk tilnærming til cybersikkerhetsinvesteringer ved bruk av et oversiktlig kontrollpanel
 • Samkjøre hele organisasjonen mot cybersikkerhet-beredskap
 • Nå ut til enhver ressurs, som en del av det utvidede cybersikkerhetsteamet
 • Gjennomføre kontroller
 • Kontinuerlig forbedre motstanden av cybertrusler

Implementering av rammeverket bidrar til å redusere kostnadene for IT-sikkerhet

Sikkerhet er en avveining:

 • Kost-nytte-analyse
 • Sikkerhet vs. brukervennlighet
 • Høyere risiko = flere kontroller = flere avveininger

Å sikre en tilstrekkelig grad av motstand mot trusler som retter seg mot informasjons- og kommunikasjonsteknologi er en balanse for de som er ansvarlige. Å streve etter et høyere og mer modent sikkerhetsnivå øker påvirkningen på forretningen og prosessene. Videre øker kostnadene for å opprettholde et nytt og høyere sikkerhetsnivå. Som et resultat av investeringer på følgende områder:

 • Implementering av nye kontroller
 • Forbedre eksisterende kontroller
 • Implementering av nye sikkerhetstjenester og teknologier
 • Øke antall ansatte med en sikkerhetsrelatert rolle
 • Opplæring av eksisterende personell

Disse kostnadene har direkte sammenheng med sikkerheten. Som tidligere nevnt, har det en større innvirkning på virksomheten, som også oversettes til en potensiell økning i kostnadene. Evalueringen må gjøres i tett samarbeid med virksomheten for å få gyldige og pålitelige estimater. Med denne informasjonen i hånden kan ledelsen og beslutningstakere få en klar forståelse av kostnadene direkte, indirekte og generelt relatert til et bestemt sikkerhetsnivå.

Toppledelsen i modne selskaper / selskaper som allerede er forberedt på å håndtere hendelser og har forberedt virksomhetskontinuiteten.

Rammeverket eies av Devoteam. Det kan lastes ned mot en avgift (kostnaden vil bli fastsatt).

Devoteam selger tjenester som hjelper selskaper med å implementere rammeverket.

Devoteam undersøker muligheten for å opprette innhold og struktur for å sertifisere konsulenter, både for internt og eksternt publikum. Treningen for det eksterne publikum vil bli underlagt registrerings- og sertifiseringsgebyrer.

Tjenester og ekspertise (Cyber Trust, Digital Impulse, Innovative Tech, Creative Tech).

Leveransen vil inkludere:

 • Konsulenter opplært til å implementere rammeverket i virksomheter
 • Muligheten til å bruke GRC-teknologi / tilpasning (integrering med organisasjonens verktøy)

Utforsk første utgave av ARF’s nå!

Det komplette rammeverket er tilgjengelig og du kan laste det ned gratis her. 

Et dedikert medlem av vårt team vil kontakte deg personlig for å diskutere hvordan vi kan hjelpe deg med å integrere dette rammeverket i virksomhetens operasjoner.

Bidragsytere

Idéskaper

Rui Shantilal

Forfattere

Annick Montulet
Audrey Charles
Aurélio Maia
Christian Bistaffa
Christoph Brechelmacher
Dinaesh Suppar
Hugo Mestre
Ine Segers
Kim Hannibal
Kris Mandryk
Mathieu Cluzel
Nuno Oliveira
Peter Urban
Raymond Utsi
Renaud Templier
Rui Shantilal
Tania Badea

Globale bidragsytere

Audrey Charles
Ine Segers
Raphael Forster
Renaud Templier
Rui Shantilal
Tania Badea