Hopp over innhold

Bli klar for alt du ikke vet noe om ennå – det er i skyen at alt det nye skjer nå

Microsoft logo

Skytransformasjon handler om å bli flinkere til å raskt ta i bruk nye muligheter. 

Marius Pedersen er teknologidirektør i Devoteam. I kraft av sin rolle er han daglig i dialog med store bedrifter som ønsker svar på hvordan deres digitale tjenester bør forvaltes og distribueres. På spørsmålet om hvordan tilnærme seg skyen er svaret umulig å misforstå. 

– Store bedrifter må raskt til skyen. Skyreisen handler ikke om å flytte noen datasenter for å spare penger. Du gjør endringen for å bli klar for alt du ikke vet om i dag, som alle de nye mulighetene kunstig intelligens gir, sier Pedersen.  

Pedersen holdt et innlegg på Devoteams lederseminar 26. oktober i Oslo. Temaet for seminaret var hvordan bedriften skal forberede seg på alt det ukjente.

Marius

Det er i skyen at alt det nye skjer.

Hovedbudskapet tiil Pedersen var at de som ikke omfavner en ny plattform og nye AI-tjenester vil tape mot mer innovative konkurrenter. Det er i skyen at alle teknologi-investeringene skjer i fremtiden.  

– Du må være klar for alt som de store skyleverandørene ikke har lansert ennå. Det vil komme banebrytende muligheter og bedriften må kunne utnytte denne innovasjonskraften, sier han.   

Han mener at mange store bedrifter i Norge har et godt stykke igjen med sine skytransformasjoner. Kun de færreste har begynt å dyppe tærne i de mange nye mulighetene.  

– I skyen kan du spinne opp ny infrastruktur og nye tjenester på minutter. De som har etablert en god plattform for dette kan ta i bruk ny teknologi hele tiden, og raskere komme i gang med nye initiativer og like hurtig stoppe de som ikke fungerer.  

Fortidens IT-investeringer med horisonter på flere år er tilbakelagte kapitler. 

Vi mangler kompetanse 

Pedersen mener den største utfordringen i bransjen er at vi ikke har kommet langt nok i skytransformasjonen.  

– Vi mangler både strategisk og taktisk kompetanse. Om Norge skal lykkes som teknologisk nasjon må vi bygge denne kompetansen raskt. 

Ledere må investere, og de må bygge strukturer i organisasjonen for å bruke skyen på beste måte.  

– Det haster med endring og en må finne de som kan hjelpe bedriften å lykkes i denne skyreisen. Et av de viktigste premissene er at det etableres strukturer for kompetanseoverføring, sier Pedersen.

Klar for skyen på uker 

For å gjøre store bedrifter raskt klar for sky har Devoteam utviklet Cloud Enabler Framework (CEF). Rammeverket er utviklet av Devoteams norske fagteam og skal brukes i hele Europa på alle selskapets skyprosjekter. CEF er bygget opp på innsikten fra over 600 store digitale endringsprosjekter og sikrer at bedriften bruker uker og ikke år på å være klar for skyreisen.  

– CEF gjør deg tre ganger raskere klar for sky, og dine ansette får kunnskapen de behøver. Rammeverket er viktig for å skape forutsigbarhet og redusere risiko, sier Pedersen.  

Samtidig sikres du at sikkerheten er ivaretatt og at konsernet operer i tråd med lover og regler.  

Avdekk potensialet i ditt Azure-miljø på kun tre dager.

Få skreddersydde innsikter og en handlingsplan som forbereder ditt Azure-miljø for fremtiden.

Ta det neste skrittet mot optimal skyimplementering.