Hopp over innhold

Hybrid sky som første steg til skyen

Teknologien utvikler seg stadig, og valget mellom en lokal løsning og en skybasert tilnærming oppleves stadig mer utfordrende. Hybrid sky har imidlertid vist seg som en robust løsning for selskaper som ønsker det beste fra begge verdener.

Hybrid sky er en svært populær og mye omdiskutert løsning for bedrifter. Spesielt for de som sliter med å velge mellom en lokal løsning og en skybasert løsning. Flere selskaper innser at skyen er en essensiell del av fremtidens IT, drevet av innovasjoner som f.eks. AI/KI, og begynner overgangen i hybrid sky.

Hybrid sky kan være en løsning for selskaper som nøler med å omfavne et fullstendig skybasert miljø. The Economic Times beskriver for eksempel hybrid sky som den ideelle løsningen for forretningsledere som ønsker å holde tritt. «Hybrid sky er det riktige økosystemet for forretningsledere som ønsker å beskytte kritiske data, samtidig som de oppnår forretningsagilitet og drar nytte av kostnadseffektive løsninger.»

Hybrid sky er det riktige økosystemet for forretningsledere som ønsker å beskytte kritiske data, samtidig som de oppnår forretningsagilitet og drar nytte av kostnadseffektive løsninger.

Mye av IT-innovasjonen i dag skjer gjennom skyen. Gartner sier i e-boken «Top Strategic Technology Trends for 2022» at «innen 2025 vil skybaserte plattformer tjene som grunnlaget for mer enn 95% av nye digitale initiativer – opp fra mindre enn 40% i 2021.» Det følger dermed at det nå kreves en viss grad av skykompetanse. Risikoen ved å ikke inneha kompetansen er at man havner bak konkurrentene. En hybrid løsning kan være en god start.

Post Covid-effekt og hybrid sky

Som pandemien har antydet, betyr en ny æra med stadig skiftende politiske og økonomiske forhold. Bedrifter må tilpasse seg endringer og risikoer raskere. En Gartner CIO Agenda-undersøkelse fra 2021 viste at de som endrer forretningsmodellen sin for å være mer fleksible og mindre bundet til spesifikke arbeidsmønstre, gjør det mye bedre enn konkurrentene sine.

«Business composability», er et av de nye buzzwordene. Dette omfatter å bygge modulære og fleksible forretningsmodeller der alt fra sammensetningen av team til hvordan IT-verktøy er bygget og satt sammen i moduler. Modulene kan deretter fjernes og bli satt sammen i nye konstellasjoner og mønstre i henhold til skiftende behov og omstendigheter.

Sømløse forbindelser

Potensialet for tilpasning finnes naturlig i mange av sky-løsningene som er tilgjengelige i dag. De utformes for å være lett skalerbare og tilpasses for å hjelpe kunder med å automatisere og optimalisere IT-løsningene sine. Hybrid sky spesielt har en modulær karakter, da den er lagd for å bygge broer og flette ulike IT-løsninger fra lokale ressurser til offentlig sky eller flere skyplattformer.

F.eks. AWS eller Azure tilbyr et produkt som ville være gunstig for den spesifikke IT-landskapet ditt, men du bruker også Google Cloud og ønsker å beholde noen ting i datarommet. Det er ingen utfordring; hybrid sky-løsninger er lagd for å koble sammen disse ulike «modulene» så sømløst som mulig. Dette gir deg friheten til å velge de relevante løsningene og kombinere dem for å oppnå det beste resultatet for bedriften din.

Konklusjon

Hybride sky-løsninger har potensialet til å bygge bro mellom den raske og skalerbare skyen og det lokale miljøet, og gjør virksomheten tilpasningsdyktig og fleksibel. Det er ideelt for bedrifter som ønsker å bevege seg trygt inn i fremtiden med tillit til at de kan tilpasse seg uten å bryte sammen.

Interessert i et solid fundament i skyen som optimaliserer virksomhetens ytelse og effektivitet?