Hopp over innhold

Verdifull analyse for deg som skal ha nytt ERP-system 

Den ferske rapporten sparer bedriften for tidkrevende prosesser og vanskelige vurderinger.

– Mange mellomstore og store bedrifter er ennå ikke i gang med ERP i skyen. Da dette trolig er siste gang de velger nytt økonomisystem har beslutningen aldri vært viktigere, sier Tom Olberg i Devoteam.

Olberg har over 30 års praktisk erfaring med forretningssystemer. Han har bakgrunn fra Microsoft, SAP, IFS og Infor, og har i tillegg vært rådgiver og konsulent for bedrifter som skal lykkes med ny ERP.

Sammen med kolleger i Devoteam Norge og Danmark, og et analysefirma fra Sverige, har Olberg utarbeidet en omfattende rapport om det nordiske ERP-markedet. Her er alle de mest kjente systemene grundig kikket under lupen.

– Rapporten kommer ut hvert andre eller tredje år og dekker de viktigste trendene i ERP-markedet. Analysen er leverandøruavhengig og gir nyttig informasjon til deg som skal velge nytt system.

Rapporten koster 7 900 kroner å laste ned, noe Olberg fremhever er en lav kostnad knyttet opp mot verdien innsikten gir, særlig knyttet til beskrivelsene og posisjoneringen av systemene.

ERP-rapporten 2023 laster du ned her
– på to timer har du veldig mye bedre oversikt over det nordiske ERP-markedet

Dytter deg langt fremover i riktig retning 

I rapporten får bedriftene kunnskap om hva som er viktigst å adressere i valget av ERP. Kartleggingen av de 26 mest utbredte leverandørene gir svar på systemene som bør inngå i beslutningsgrunnlaget. 

– Du får svar på hva du bør lete etter og hvilke leverandører som er best egnet for behovene til akkurat din bedrift. Det er ikke meningen at du skal bruke rapporten til å bestemme nøyaktig hvilket system som er riktig. Valget er for komplisert til det, sier Olberg.   

I kartleggingen har leverandørene svart på over 300 spørsmål. I tillegg er det gjennomført personlige møter der Devoteam har gått systemene grundig i sømmene. Hver programvare er analysert og rangert. Innsikten sparer bedriftene for uker med tidkrevende grunnarbeid.  

Haster med å komme seg i skyen 

Olberg sier at leverandørene av systemene alltid er spent på rapporten.  

– De er nysgjerrige på hvordan deres systemer er posisjonert fordi mange bedrifter ser mot slike analyser når de skal velge ny løsning. Det finnes tilsvarende rapporter på ERP fra et globalt perspektiv, men dette er den eneste som tar for seg det nordiske markedet, sier han.  

Innsikten er særlig verdifull for de mange bedriftene som er i skjæringspunktet mellom å ha ERP i eget datasenter og den mer fremtidsrettede tilværelsen i skyen. 

Siden de skal finne løsningen de skal leve med i all fremtid er dette det viktigste systemvalget bedriftene har fattet noensinne. Rapporten forklarer forskjellen mellom systemene og gjør en i stand til å stille mer kvalifiserte spørsmål til leverandørene

  

Han presiserer at de ikke har rangert systemene opp mot hverandre, men indikerer hvem- og hva de ulike løsningene egner seg for.  

Composable ERP er viktigste trend 

I år er hovedtrenden i rapporten lett å identifisere: Composable ERP, eller komponentbasert systemarkitektur der en kan bryte ned store forretningssystemer i mindre deler. Det gjør at du ikke lenger er prisgitt leverandørenes teknologiutvikling. Bedriften kan sette seg i førersetet med sitt eget innovasjonsveikart.  

– Det er enklere å tilpasse systemet til den enkeltes unike behov. I skyen gjøres tilpasningene på en annen måte og systemene oppgraderes fortløpende med nye funksjoner og muligheter.  

Dermed må bedriftene forholde seg til forvaltning og innovasjon i en ny form.  

– Det er en vanskelig omstilling som krever en mer proaktiv tilnærming fra de som jobber opp mot ERP-løsningen. Gartner Group påstår at innovasjonstakten kan forbedres med 80 prosent i snitt ved å utnytte fordelene med Composable ERP, sier Olberg.   

Det tvinger frem behovet for organisatoriske endringer og ha en tydelig strategi for endringsledelse.  

Ikke billigere i skyen 

– Composable ERP understøtter endring. Gevinstene er primært knyttet til økt fleksibilitet, bedre evne til rask omstilling og muligheten til å møte endrede forretningsbehov, sier Olberg.  

I tillegg vil kostnadene forbundet med oppgraderingsprosjekter bortfalle. Kostnadsreduksjonen vil delvis reduseres ved at det er dyrere å leie en skytjeneste enn å kjøpe programvare og betale en vedlikeholdsavgift.          

– Skyløsninger er ikke billigere enn å ha gamle versjoner i eget datasenter. Det store gevinstene er knyttet til innovasjon og det å få evnen til å gjøre kontinuerlige forbedringer.  

Bedriftene behøver derfor egne test- og utviklingsmiljø for å fortløpende teste ut nye funksjoner og muligheter før de går i produksjon. Denne sandkassa kan brukes til å teste de ulike forretningssystemene, også opp mot de andre systemene som HR, CRM, lønn og avdelingsspesifikke løsninger.  

– Før kunne en ta et skippertak ved de store oppgraderingene. I skyen kommer endringene hele tiden. Tiden for de store og tunge prosjektene er forbi.  

Olberg fremhever at valget av ERP på mange måter er et teknologivalg også. Dette fordi bedrifter som har mange egg i Microsoft-, Google, eller Amazon-kurven har mer å hente ved å være på samme plattform fordi systemene nå kommer med mange smarte muligheter deriblant AI.  

– Plattformvalget er derfor nesten viktigere enn systembeslutningen, avslutter han.   

Les mer om helhetlig forretningsrådgivning i digitale transformasjoner
Gjennom tverrfaglige transformasjoner i grensesnittet mellom teknologi, mennesker og sikkerhet skapes verdi og konkurransekraft.