Hopp over innhold

Cybersikkerhet i julen

Et år preget av et urolig verdensbilde går mot slutten. Julen er høysesong for cyberangrep og løsepengevirus, og det er derfor viktig for virksomheter å ivareta den gode digitale beredskapen- også i juletiden.

Her er noen viktige råd å ta med seg før vi tar noen velfortjente fridager:

Digital beredskap og krisehåndteringsplaner er oppdatert

Offline backup av alle data, og sikkerhetsoppdateringer

Oppdatert passord og to-faktor autentisering

For er det en ting vi har lært, er det at cybertrusler ikke tar juleferie. I desember i fjor ble en rekke virksomheter utsatt for angrep, hvor flere hadde betydelige konsekvenser. Sett i lys av dagens trusselbilde, estimeres ikke sannsynligheten for å bli angrepet som mindre enn tidligere. Som en del av den digitale beredskapen er det derfor viktig at alle i virksomheten har et årvåkent blikk og er observant på potensielle trusler som kan ha konsekvenser for virksomheten. Dette gjelder både ledelsen, IT-avdelingen og de ansatte. Vær varsom på falske julehilsener som etterspør sensitiv informasjon, ukjente avsendere og mistenksomme vedlegg i e-post.

  • Se over at den digitale beredskapen og krisehåndteringsplaner er oppdatert og at nøkkelpersoner er tilgjengelig dersom behovet skulle oppstå.
  • Få en oversikt over alle internetteksponerte tjenester, og sørg for at disse er oppdatert med siste sikkerhetspatcher. Ha en offline backup av alle data og vær sikker på at sikkerhetsoppdateringer er gjennomført.
  • Se over at alle passord er oppdatert og at to-faktor autentisering aktivt brukes av de ansatte i virksomheten.
  • Når du er ute og reiser pass på å ikke koble deg til åpne nettverk, bruk telefonen som hotspot.

Næringslivets sikkerhetsråd (NSR) har også oppdatert «Nødplakat for digitale angrep», orienter deg om de nye endringene  her.