Hopp over innhold

Hvordan modernisere når teknisk gjeld holder deg igjen?

Storebrand forvalter rundt 1200 milliarder kroner, og flytter milliarder hver eneste dag. Fikk lanseringen av et nytt IT-prosjekt aksjen til å stige tre-fire prosent over natta?  

Arne Martin Moen er COO i Storebrand Asset Management. Han forteller at de satt på mye gammel infrastruktur med utdaterte servere fra nitti- og totusentallet, opprinnelig plassert i en kjeller på hovedkontoret.

– Da vi begynte å se inn i spåkula så vi at sky var det eneste reelle alternativet for modernisering. Vi skulle jo dit alle mann til slutt, det var å tørre å ta det steget først. Der var vi veldig fremoverlente og modige, sier han.

Storebrand gikk sammen med Devoteam i 2020 for å tegne opp kartet på nytt.

Moderniseringsprosjektet handlet ikke om å spare penger. Det ble ikke billigere å gå til skyen, men mulighetsrommet ble mye større:

– Kundene våre ønsker å abonnere på dataene sine. De vil hente de inn i egne systemer og gjøre det de har lyst til å gjøre med dem. Det var ikke mulig før. Nå gjør API-integrasjoner og moderne dataplattformer det enkelt å koble på tredjeparter, hente og dele data.

Da vi begynte å se inn i spåkula så vi at sky var det eneste reelle alternativet for modernisering. Vi skulle jo dit alle mann til slutt, det var å tørre å ta det steget først. Der var vi veldig fremoverlente og modige

Langt fremme digitalt

Bank og finans er antageligvis den mest IT-tunge sektoren av alle. De bruker opp mot 50 prosent av de operasjonelle kostnadene på IT, noen ganger mer.  

Da pressemeldingen om hva som lå i kortene for Storebrand gikk ut – steg aksjen 3-4 prosent over natta. Analytikerne spekulerte i om dette hadde en sammenheng. 

Har vi kommet dit at gode IT-prosjekter er blitt børssensitiv informasjon, Moen? 

– Vi liker å si at IT og teknologi er hjertet i finansnæringen og finanssektoren, det er noe av det viktigste vi har. Hvis du ser på trusselbildet som er i verden i dag, så er hacking og cybersikkerhet høyt oppe på listen. Det er klart det å ha gode systemer, rutiner og sikre plattformer, det blir bare viktigere og viktigere.

Hør intervjuet i sin helhet i vår podkast:

Mest avansert i verden

Storebrand har et internt motto: “People first, digital always”. De skal bruke IT og det digitale strategisk for å være tidlig ute på produktsiden med nye løsninger og nye kundeflater. Å være en digital pioner lønner seg. 

Bloomberg har et system kalt BQuant Enterprise, som er en motor for å beregne og lage modeller for porteføljeforvalterne. Og den er bare tilgjengelig i skyen.  

– Når vi er såpass langt fremme og har tatt i bruk denne teknologien, så sier Bloomberg til oss at vi er blant de mest avanserte brukerne i verden på det området. Det er klart det er gøy å høre, sier Moen.    

Hvordan opplevde organisasjonen den store endringen? Moen gjenforteller en samtale han hadde med en kollega noen uker etter flytting:   

– Skulle ikke vi flytte til sky?  

Ja, det har vi gjort for to uker siden.  

– Og jeg har ikke merket noen ting?   

Da tenkte jeg at vi har gjort noe riktig!

Det å få den kraften og samle IT-ressursene sånn at vi kan jobbe mer på tvers, det har vært en viktig brikke. Og så har vi gjort et arbeid rundt å standardisere teknologivalg

Samlet digitale ressurser på tvers av konsernet  

For å jobbe mer agilt har Storebrand samlet et felles digitalt team på tvers av konsernet.  
 
– Det å få den kraften og samle IT-ressursene sånn at vi kan jobbe mer på tvers, det har vært en viktig brikke. Og så har vi gjort et arbeid rundt å standardisere teknologivalg, påpeker Moen.  

De prøver å bruke et felles programmeringsspråk, det gjør det enklere å flytte folk mellom team til der behovet er størst. Moen siterer Arne Sæther, en god kollega: 

– Han pleier å si at “nå holder vi tauet i begge ender”. Nå har vi full kontroll. Nå kan vi gjøre akkurat som vi vil, og så krever det selvfølgelig at du har det beste folka som kan sakene sine. Det opplever jeg at vi har. 

Finansanalytikere skriver kode 

Flere finansanalytikere skriver faktisk en del kode selv. Det mener Moen er positivt.  

– Det å kunne snu seg rundt å lage litt kode, og integrere, fikse og ordne selv. Det er en stor fordel. 

En av de utilsiktede effektene ved å ta i bruk moderne teknologi i skyen, er at det er blitt lettere å tiltrekke seg talenter. Det endrer arbeidsmiljøet.   

– Når vi har den kompetansen kan vi ha full innsikt i kostnadene våre, og alt vi bruker av kapasitet. Vi kan enkelt spinne opp og ned testmiljøer, og gjøre masse endringer som vi tidligere måtte bestille fra en leverandør.  

Moen har stor tro på å tørre å prøve, teste og se om ting funker. Å feile fort som det heter.  

– Vi er jo finans, vi er gjennomregulert. Vi kan ikke bare prøve hva som helst. Med skytransformasjonen opplever jeg at det er enklere å skape sandkasser hvor vi kan gjøre en del av den prøvingen og feilingen, uten at det krever så mye. 

Hva har den viktigste lærdommen vært?  

– Det å kunne begynne helt fra bunn å bygge alt på nytt med det nyeste og det beste, det har hjulpet oss veldig, poengterer han. 

Økonomistyring i et fullautomatisert skymiljø 

Kostnadsfordeling av IT-utvikling er en klassisk problemstilling. Hvem skal ta kostnaden? Automatisering i skyen gjør at hver avdeling hos Storebrand nå kan bestille akkurat det de trenger, og så får de regningen for kun det.   

De satte opp avanserte dashboard for å se faktiske kostnader opp mot budsjett. Har de et prosjekt som trenger et testmiljø så vet de nøyaktig hva det koster. 

– Det vi oppdaget underveis var at vi hadde mange flere systemer enn vi trodde. Vi startet med en systemliste som vi trodde var ganske lang, men vi fant ut underveis at den var veldig, veldig mye lenger. 

Det å tro at du kan modernisere IT og en stor bedrift uten å investere tungt i kultur og folk, tror Moen er en kjempetabbe. Gjennom åpne demoer, kurs og sertifiseringer fikk de folka med seg.  

– Det var en ganske stor reise å få alle med på å synes at dette er gøy. Vi opplevde at engasjementet steg underveis i prosjektet, at dette ble kult og det var nytt. Nå er det ingen som savner det gamle oppsettet, avslutter han. 

Ønsker du å prate med en ERP-ekspert? Legg igjen kontaktdata her, så følger vi deg opp.