Hopp over innhold

Møt våre nyansatte gjennom vinteren

Devoteam fortsetter å vokse og vi har totalt fått med 9 nye ansikter på laget vårt. Vi har fått økt kompetanse innenfor marketing, endringsledelse, sikkerhet, offentlige anskaffelser, prosjektledelse og salg. Her kan du bli bedre kjent med dem:

Ann-Kristin Schram

Ann-Kristin har startet som leder for marked og kommunikasjon i Devoteam Norge, og jobber som operativ leder i Devoteam Business Consulting.

Hun har tidligere erfaringer fra å lede ulike markedsavdelinger og konsulentteam.

I sin rolle som leder for marked og kommunikasjon hos oss, skal hun bygge opp en markedsavdeling for å sikre konkurransekraft i hvert enkelt selskap, men også på gruppe nivå. Hun har en Executive MBA fra Norges Handelshøyskole (NHH) i Merkevare og Forretningsutvikling, og en Master fra BI i marketing.

Knut Einar Wold

Knut Einar startet som sjefskonsulent hos oss i januar. Han tilhører teamet transformasjonsledelse og skal i sin nye rolle bruke sin kompetanse for å hjelpe Devoteams kunder samt til å støtte, styre og utvikle Devoteams sterke posisjon innen teknologilederskap. Han har erfaring som leder, management konsulent og prosjektleder fra både privat og offentlig sektor og som investor. Han var tidligere leder for reposisjoneringen av Making View – et VR-teknologiselskap for læring og trening innen helse. Knut-Einar brenner for mennesker som vil noe og for teknologi som kan bidra til å skape bærekraftige løsninger.

Knut-Einar er utdannet Master of Business Administration, har gått på Sjøkrigsskolen og har nylig gjennomført Oxford Artificial Intelligence Programme.

Svein Inge Haugerud

Svein Inge startet som sjefskonsulent hos oss i januar. Han har bred erfaring og kompetanse innenfor ledelsesrådgivning med kjernekompetanse på anskaffelser i offentlig og privat sektor, prosessforbedringsarbeid og virksomhetsstyring.

Han har jobbet med topp- og mellomledere i en rekke endringsprosjekter i flere ulike forretningsområder, og har betydelig kompetanse på strategioperasjonalisering, prosessutvikling (inkl. lean), re-organisering og generelt utviklings-/forbedringsarbeid og implementering.

I tillegg til anskaffelser, herunder sourcing, strategi og forhandlingsledelse, har Svein Inge lang erfaring fra overordnet kostnadsstyring, kostnadsanalyser (spend), identifisering og implementering av kostnadsreduserende tiltak, samt kontrakt-/leverandørstyring og oppfølging.

Cicilie Hennig-Till

Cicilie startet som leadkonsulent hos oss i januar. Hun har blitt en del av teamet gjennomføring og leveranse og skal primært jobbe som prosjektleder og endringsleder. Hun har over 10 års erfaring innen kommunikasjonsfaget og har jobbet bredt innenfor offentlig sektor både med endringsledelse og prosjektledelse og blant annet med innføring av nye samhandlingsløsninger. Hun har også jobbet mye med prosjekter innenfor sikkerhet og personvern. Cicilie har en bachelor i entreprenørskap fra Høgskolen i Agder og har tidligere jobbet i Sykehuspartner og Oslo kommune.

Vincent Nguyen

Vincent startet hos oss som seniorkonsulent i januar. Han har tidligere jobbet med prosjekter i bank, kommune, detaljhandel og bygg/anlegg bransjen, der han har hatt ulike roller innenfor system-implementering, systemtesting, prosessforbedring, opplæring og administrative oppgaver. Gjennom dette har han opparbeidet seg god erfaring innenfor prosjektarbeid og forretningssystemer fra et funksjonelt perspektiv.

Han har en Bachelor i økonomi og administrasjon med fordypning i International business fra Handelshøyskolen BI, og en Master i Information Systems – Digital Business Systems fra Høyskolen Kristiania.

Odd Jøran Sagegg

Odd Jøran begynte som Salgsdirektør i januar. Han er utdannet Doktor Ingeniør og har mer enn 20 års fartid i konsulentbransjen hvor han har jobbet med salg, forretningsutvikling og rådgiving.

Han har bakgrunn som konsulent- og rådgiver på forretningssystemer. Odd Jøran har blant annet skrevet bok rundt bruk av ERP-applikasjoner i Produksjons- og logistikkvirksomheter og foreleser på emnet noen ganger i året på NTNU. I de senere årene har hovedfokuset dreid seg om salg og forretningsutvikling, hvor han har hatt salgsansvar for alt fra rådgivingstjenester, til drifts-/infrastruktur-/sky løsninger og forretningsapplikasjoner for flere konsulentselskaper.

Elin Thorsen

Elin startet hos oss som leadkonsulent i mars. Hun har over 10 års erfaring som leder og prosjektleder i mellomstore og store organisasjoner innen offentlig og privat sektor. Hun har opparbeidet seg en solid erfaring innenfor prosjekt- og endringsledelse, med fokus på etablering, planlegging, gjennomføring og oppfølging av utviklingsarbeid i organisasjonen. Elin vil være en del av teamet gjennomføring og leveranse hos oss.

Elin har bakgrunn som vernepleier fra Høyskolen i Akershus med mastergrad innen helseledelse, endringsledelse og prosjektledelse fra Handelshøyskolen BI.

Lise Arneberg

Lise startet som sjefskonsulent hos oss i mars. Hun er Cand.Scient. med hovedfag i matematikk fra Universitetet i Oslo og det var interessen for kryptografi som ledet henne til IT-sikkerhetsfaget i 1989.

Hun fikk sin grunnleggende kompetanse på kryptografi, sikkerhetsprotokoller og sikkerhet i lange verdikjeder som forsker, og har siden brukt den kunnskapen i ulike bransjer som telekom, bank, PKI, satellitt-TV og offentlig sektor (Oslo kommune). Hun har arbeidet med sikkerhetsstyring, sikkerhetsarkitektur og løsningssikkerhet på både IT og OT-området.

 

Ønsker du å være med på laget?

Vi har store vekstambisjoner for 2022 og søker nå flere konsulenter som ønsker å være med på teamet vårt. Er det kanskje deg vi ser etter? Send inn en søknad allerede i dag!

  Les mer om våre karrieremuligheter og finn våre ledige stillinger her.