SYSTEMIMPLEMENTERING

Systemimplementering

Ved innføring av nye systemer er det viktig å sikre at systemet er operasjonelt og benyttes slik det er tiltenkt. De må også møte relevante kvalitetsstandarder og regulatoriske krav. Nødvendig opplæring og endringer i organisasjonen må også vektlegges, slik at det legges til rette for at brukerne av løsningen evner å ta i bruk systemet på en god og effektiv måte. I tillegg er det viktig og avgjørende å få etablert en fleksibel forvaltning og drift av løsningen. Vår erfaring er at god systemimplementering er nødvendig for å hente ut forventede gevinster.

Tjeneste

Devoteam Fornebu Consulting bistår kunder med systemimplementering, slik at de skaper verdi. Vi har fokus på at systemet som er valgt tilfredsstiller organisasjonenes funksjonelle og forretningsmessige behov. Vi involverer derfor den delen av virksomheten skal ta den nye løsningen i bruk fra første stund. De må også forberede seg på hva som skal til for å ta systemet i bruk, mht. hva det betyr for arbeidsprosessene, for organiseringen av arbeidet og nye kompetansebehov. I tett samarbeid med kunden påser vi også at en forvaltningsorganisasjon for videreutvikling og drift av løsningen er på plass når den rulles ut.

Vi har bistått mange private og offentlige virksomheter med innføring av systemer.

 

devoteam