Digital modenhetsanalyse

Digitalisering er en transformasjon som bør gjøres i takt med organisasjonens egenskaper og kapabilitet. Den bør tilpasses organisasjonens tilstand, omgivelser (marked og brukere) og ikke minst mål. En digital modenhetsanalyse vil tilby innsikt i organisasjonens digitaliseringstilstand opp mot omgivelsene. Analysen vil være et verktøy i å kunne identifisere transisjoner på vei mot virksomhetens digitaliseringsmål.

Devoteam Fornebu Consulting gjennomfører analyser som identifiserer nå-situasjon, samt hvilke mål, tiltak og aktiviteter som bør vurderes. Digital modenhetsanalyse adresserer og vurderer mekanismer for fire hovedområder; brukere og tjenester, styring og ledelse, kultur og organisasjon, samt teknologi. Vi utfører flere typer modenhetsanalyser. I tillegg til digital modenhetsanalyse har vi lang erfaring med å utføre tilpassede strategi- og virksomhetsarkitekturanalyser.

devoteam

Contact

Sandra Hovland

Seniorrådgiver

Leder tjenesteområde

Telefon: 900 56 744