SIKKERHETSARKITEKTUR

Sikkerhetsarkitektur

Sikkerhet må sees i et helhetlig perspektiv og er en nødvendig del av virksomhetsarkitekturen. Behovet for sikkerhet påvirker så godt som alle områder i en virksomhet og inngår i organisering, arbeidsprosesser og IT-løsninger. Sikkerhet er som en kjede med mange ledd. Dersom ett av leddene ryker, vil heller ikke det ønskede sikkerhetsnivået kunne opprettholdes.

Tjeneste

Med en sikkerhetsarkitektur etableres en systematisk oversikt over hvordan sikringstiltak skal understøtte virksomhetens mål. Dette bidrar til at det tas riktige fremtidige valg. Vi bistår kundene med å etablere en helhetlig og risikobasert sikkerhetsarkitektur.

devoteam