Hopp over innhold

Muliggjør innovasjon ved å migrere eldre systemer

Det er ingen hemmelighet at skymigreringstjenester har økt i popularitet de siste årene. Kappløpet om å migrere eldre systemer til skyen har kraftig akselerert som følge av hjemmekontor under pandemien.

Artikkel | Marius Pedersen

Markedet for skymigrering er forventet til å vokse til 9,5 milliarder dollar innen 2022, som gjør det tre ganger større enn i 2017. Sammensatt av mulighetene skybaserte tjenester gir for innovasjon, prioriterer bedrifter sin migrering til skybaserte plattformer mer enn noen gang.

Flere begrunnelser støtter skymigrering – men mange av disse er vanligvis drevet av et tankesett for kostnadsoptimalisering. Imidlertid, er tiden forbi da IT-avdelingen bare var rene leverandører og kostnadssteder. I dag må IT bli en tilrettelegger for forretningsmuligheter som driver innovasjon. Skymigrering lar dem transformere seg til innovasjonssentre som akselererer time-to-market.  

Ved å fokusere på innovasjonen kan bedrifter dra nytte av en vellykket skymigrering. Det vil virke som en pådriver for en mer omfattende organisasjonstransformasjon.

Hvorfor er innovasjon så viktig for skymigreringsprosjekter nå?

Å migrere til skyen er ikke et mål i seg selv, men det er en tilrettelegger for mer innovative måter å jobbe på. Når en organisasjons IT- systemer ikke er basert i skyen, så blir de mer sårbare for de negative effektene av disruptiv innovasjon. Med dette utgangspunktet er det vanskelig å innovere eller reagere raskt nok på de skiftende markedstrender, som forlenger deres time-to-market betydelig.

Skyen er ikke bare en maskin: den gir rom for mer ekspansiv innovasjon. Skybaserte organisasjoner har tilgang til nye verktøy og funksjoner som ikke er levedyktige i en lokal setting. I tillegg lar dette dem få ny innsikt hentet fra data som de ikke ville hatt tilgang til via eksisterende on-prem IT-datasentre. For eksempel, når eldre systemer er flyttet til skyen, blir det en mye mer håndterlig oppgave å trekke ut dataene og kombinere dem med data fra andre kilder for å oppnå verdi.  

Dette er grunnen til at vi ofte ser start-ups tar markedsandeler uten å bli utfordret av de etablerte selskapene i bransjen. Start-ups er ikke bundet til eldre systemer og kjører vanligvis utelukkende på skyen, som lar dem lansere tjenester raskt og skalere systemene sine i tråd med deres raske vekst.

En fersk studie fant ut at mer enn halvparten av CIOer brukte 40-60% av tiden sin på å administrere eldre IT-systemer. Dette er mye tid brukt på å kun vedlikeholde driften. I motsetning til dette kan organisasjoner som gjør overgangen til skyen bruke den samme tiden til å fokusere på initiativer som driver fremtidig forretningsverdi og innovasjon.

Så hvorfor er innovasjon så viktig for skymigrasjonsprosjekter nå? Her er det korte svaret: hvordan en organisasjon definerer sine opprinnelige mål og strategiske mål knyttet til migrering av eldre systemer til skyen, vil forme prosjektets resultat. De som fokuserer på kostnadsbesparelser vil sannsynligvis se innledende kostnadsbesparelser, men vil i de fleste tilfeller ikke se noen effekt på deres innovative kraft. De som derimot ser på skymigrasjon som en tilrettelegger for innovasjon er mer sannsynlig til å forbli konkurransedyktige, i en verden som krever rask tilgang til innovative digitale tjenester.

Hvorfor du trenger å integrere alle systemene dine – ikke bare legge til skyen i den eksisterende miksen

En pågående utfordring for CIOer har vært å håndtere balansen mellom greenfield- og brownfield driftsstrategier. Mens greenfield migrasjonsprosjekter skaper en helt ny skyinfrastruktur for bedrifter – ved å bruke en offentlig, privat eller hybrid modell, uten avhengighet av de eldre lokale systemene – involverer brownfield migrasjonsprosjekter bare å flytte visse funksjoner fra eldre systemer til skyen.

Når bedrifter holder kjernesystemene on-prem og kun fokuserer på nye applikasjoner og utviklingsprosjekter i skyen får de et sakte utviklingstempo. Konsekvensen av det skaper et teknisk gap mellom de som er i stand til å bygge på siden av eksisterende systemer og de som ikke har samme fleksibilitet.

Å erkjenne at eksisterende systemer, selv om de avskriver eiendeler, allerede gir mye verdi og utgjør en avgjørende del av bedriften er nøkkelen. De må migreres slik at man kan utnytte ny teknologi som kun er utviklet for skyen, i skyen. Ved å ikke forberede hele porteføljen av systemer i skyen, er det begrensninger på antall måter du kan akselerere og svare på konkurransedyktige initiativer i markedet.

For bedrifter som ser på innovasjon som drivkraften bak migrering av eldre systemer, er det ikke rom for en gammel og greenfield hull. Faktisk, kan en enorm mengde innovasjon og verdi skapes ved å bygge rundt de gamle systemene.

Modernisering av eksisterende forretningsprosesser blir mye enklere når alle systemer eksister på samme plattform og lokasjon. For eksempel kan en bedrift knytte Machine Learning til en eksisterende kundeprosess ved å gå inn i modellering og dataanalyse fra skyplattformen – uten å introdusere høye nettverkskostnader, samtidig som det gir bedre brukervennlighet og ytelse.

Hvordan kan du aktivere innovasjon ved å migrere eldre systemer til skyen?

Kun kopiere arbeidsbelastninger til skyen vil ikke hjelpe bedrifter å oppnå forretningsverdi, og det vil heller ikke hjelpe dem å bli innovative.

Å lykkes med å forberede og flytte eldre systemer for innovasjon innebærer å respektere både verdien og den iboende kompleksiteten til de eksisterende systemene. Videre kan man bringe disse inn i planleggings- og gjennomføringsstadiene av transformasjonsprosjektet.

For å maksimere verdien og nå forretningsmålet, om å muliggjøre innovasjon, trenger enhver bedrift en plan som inkluderer gjennomgang av eksisterende infrastruktur. Dette inkluderer en omfattende forstudie og transformasjonsplan for hva som må flyttes, integreres og erstattes for å optimalisere resultatet av migrasjonsprosjektet.

Deretter, ved å bruke ny skymekanikk, kan du fortsatt oppnå modernisering med begrensede oppdateringer til de eldre systemene, ved å introdusere Infrastructure as Code (IaC), automatiserte distribusjoner, oppdateringer og planlegging.

Når de eldre applikasjonene er flyttet til skyen, kan du enkelt utvikle nye grensesnitt og introdusere funksjoner til systemene basert på data, kunstig intelligens og low code rammeverk for å sørge for raskere levering av forretningsverdi.

Her er grunnen til at Devoteam fokuserer på de innovative egenskapene til skyen – og hvordan vi kan hjelpe

Devoteam M-Cloud er et skybasert selskap som forstår kompleksiteten til eldre systemer. Vi hjelper bedrifter med å bygge bro mellom eldre og skysystemer ved å bruke moderne teknikker som Infrastructure as Code, Containerzation, og Platform Services.

Vi har dokumentert erfaring med å flytte forretningskritiske systemer til skyen, samtidig som vi respekterer viktigheten og kompleksiteten til systemene og grensesnittene mot resten av IT-landskapet. Vår prosess med å analysere og planlegge den smidige prosjektgjennomføringen gir bedrifter muligheten til å gradvis migrere systemer til skyen uten risiko for et «big bang»-trekk.

Vi er dedikerte til å hjelpe bedrifter med å bruke skyinfrastruktur for å bli mer smidige. Ved å bruke vår erfaring i skymigreringsprosjekter hjelper vi bedrifter å realisere den beste tilnærmingen til skymigrering for virksomheten deres ved å jobbe i synergi og partnerskap med dem.

Vil du flytte driften til skyen? Kontakt oss nå for å finne ut mer om hvordan vi kan støtte deg på din skyreise.